Övriga tjänster

Vi på VPG har över tio års erfarenhet av psykologiskt arbete inom såväl skola och förskola som barn- och ungdomspsykiatri och erbjuder både psykologutredningar, utbildningsinsatser, handledning av personal, verksamhetsutvecklande insatser samt behandling inom ramen för kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi.

Även om du inte hittar den tjänst du är ute efter är du välkommen att kontakta oss. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet tillhandahåller vi flera olika lösningar och tjänster som inte presenteras nedan. Hör av dig till oss så diskuterar vi just era behov.

Psykologutredning av barn och unga

Vi utför skolpsykologiska utredningar och har lång erfarenhet av utvecklingsbedömningar och alla former av frågeställningar som är aktuella för BVC, grundskola och gymnasieskola.

Behandling

Vi erbjuder dig som privatperson och er som familj samtalsstöd och behandling av kris och trauma. Vi är väl förankrade i såväl KBT-baserad behandling som Psykodynamisk behandling. Kontakta oss med dina frågor gällande stöd och behandling.